Copyright © 2017 by Adhyatmik Vishwa Vidyalaya. All rights reserved.
 
Spiritual God Fatherly University
Shiv Baba's Murli Clarifications

English Written Classes For BKs

VCD

pdf

VCD

pdf

VCD

pdf

VCD

pdf

VCD

pdf

Cass 1

pdf

152

pdf

525

pdf

750

pdf

1015

pdf

Cass 4

pdf

181

pdf

543

pdf

770

pdf

1016

pdf

Cass 6

pdf

228

pdf

553

pdf

777

pdf

1021

pdf

Cass 7

pdf

287

pdf

578

pdf

779

pdf

1022

pdf

Cass 8

pdf

378

pdf

579

pdf

786

pdf

1023

pdf

Cass 9

pdf

414

pdf

583

pdf

790

pdf

1043

pdf

Cass 11

pdf

420

pdf

584

pdf

792

pdf

1048

pdf

Cass 12

pdf

421

pdf

594

pdf

793

pdf

1080

pdf

Cass 14

pdf

424

pdf

601

pdf

803

pdf

1081

pdf

Cass 15

pdf

427

pdf

602

pdf

809

pdf

1086

pdf

Cass 16

pdf

430

pdf

603

pdf

815

pdf

1139

pdf

Cass 17

pdf

446

pdf

604

pdf

844

pdf

1151

pdf

Cass 18

pdf

455

pdf

605

pdf

866

pdf

1158

pdf

Cass 19

pdf

469

pdf

606

pdf

867

pdf

1159

pdf

Cass 20

pdf

470

pdf

609

pdf

943

pdf

1237

pdf

Cass32

pdf

472

pdf

631

pdf

944

pdf

1239

pdf

Cass37

pdf

473

pdf

643

pdf

947

pdf

1240

pdf

Cass 53

pdf

474

pdf

645

pdf

960

pdf

1241

pdf

Cass 56

pdf

475

pdf

660

pdf

968

pdf

1293

pdf

Cass 70

pdf

479

pdf

701

pdf

969

pdf

1346

pdf

Cass 86

pdf

501

pdf

703

pdf

975

pdf

1352

pdf

Cass 88

pdf

503

pdf

713

pdf

1009

pdf

1394

pdf

Cass102

pdf

504

pdf

714

pdf

1010

pdf

1580

pdf

VCD42

pdf

509

pdf

733

pdf

1012

pdf

 

 

VCD87

pdf

513

pdf

737

pdf

1013

pdf