Copyright © 2017 by Adhyatmik  Vishwa Vidyalaya. All rights reserved.
 
Spiritual God Fatherly University
Shiv Baba's Murli Clarifications

AUDIO NO.

SIDE

MP3

AUDIO NO.

SIDE

MP3

AUDIO NO.

SIDE

MP3

AUDIO NO.

SIDE

MP3

1

A+B

MP3

26

A+B

MP3

53

A+B

MP3

75

A+B

MP3

2

A+B

MP3

27

A+B

MP3

54

A+B

MP3

76

A+B

MP3

3

A+B

MP3

28

A+B

MP3

55

A+B

MP3

77

A+B

MP3

4

A+B

MP3

29

A+B

MP3

56

A+B

MP3

78

A+B

MP3

5

A+B

MP3

30

A+B

MP3

57

A+B

MP3

79

A+B

MP3

6

A+B

MP3

31

A+B

MP3

58

A+B

MP3

79B

A+B

MP3

7

A+B

MP3

32

A+B

MP3

58A

A+B

MP3

80

A+B

MP3

8

A+B

MP3

33

A+B

MP3

59

A+B

MP3

81

A+B

MP3

9

A+B

MP3

34

A+B

MP3

59A

A

MP3

82

A+B

MP3

10

A+B

MP3

35

A+B

MP3

59B

A+B

MP3

83

A+B

MP3

11

A+B

MP3

35D

A+B

MP3

59C

A+B

MP3

84

A+B

MP3

12

A+B

MP3

36

A+B

MP3

60

A+B

MP3

85

A+B

MP3

13

A+B

MP3

37

A+B

MP3

61

A+B

MP3

86

A+B

MP3

14

A+B

MP3

38

A+B

MP3

62

A+B

MP3

87

A+B

MP3

14B

A+B

MP3

39

A+B

MP3

63A

A+B

MP3

88

A+B

MP3

15

A+B

MP3

40I&II

A+B

MP3

63B

A+B

MP3

89

A+B

MP3

16

A+B

MP3

41

A+B

MP3

64

A+B

MP3

89B

A+B

MP3

17

A+B

MP3

42

A+B

MP3

65

A+B

MP3

90

A+B

MP3

18

A+B

MP3

43

A+B

MP3

66

A+B

MP3

91

A+B

MP3

19

A+B

MP3

44

A+B

MP3

67

A+B

MP3

92

A+B

MP3

20

A+B

MP3

45

A+B

MP3

68

A+B

MP3

93

A+B

MP3

21

A+B

MP3

46

A+B

MP3

69

A+B

MP3

94

A+B

MP3

22

A+B

MP3

47

A+B

MP3

70

A+B

MP3

94A

A+B

MP3

23

A+B

MP3

48

A+B

MP3

71

A+B

MP3

95

A+B

MP3

24A

A+B

MP3

49

A+B

MP3

72

A+B

MP3

96

A+B

MP3

24B

A+B

MP3

50

A+B

MP3

73

A+B

MP3

97

A+B

MP3

24C

A+B

MP3

51

A+B

MP3

73C

A+B

MP3

98

A+B

MP3

25

A+B

MP3

52

A+B

MP3

74

A+B

MP3

99

A+B

MP3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

A+B

MP3

 

Hindi MP3 Classes
01-100